Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere

Rok vydání
2011
Citace
Otýpková, Z., Chytrý, M., Tichý, L., Pechanec, V., Jongepier, J.W., Hájek, O.(2011): Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere .BIOLOGIA. Volume: 66, Issue: 2, 266-274s.