Skip to main content

Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles

Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Zdena Dobešová(2012): Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles .SGEM 2012 Conference Proceedings Volume II STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1048s.ISSN 1341-2704 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: