Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru

Rok vydání
2010
Citace
Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.(2010): Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9