Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations

Rok vydání
2012
Citace
Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s. 

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference