Skip to main content

Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking

Burian, J., Popelka, S., & Beitlova, M. (2018): Evaluation of the Cartographical Quality of Urban Plans by Eye-Tracking. ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, Vol. 7, Page 192, 7(5), 192192. https://doi.org/10.3390/IJGI7050192
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2018
Autoři: