Evaluation of landscape segments using decision-support systems

Rok vydání
2013
Citace
Pechanec, V.(2013): Evaluation of landscape segments using decision-support systems . Fialova, J; Kubickova, H (eds): Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in HandBrno: Mendelova univerzita v Brně., 51-55s.