Skip to main content

Emotional mapping in local neighbourhood planning: case study of Příbram, Czech Republic.

Pánek, J., & Pászto, V. (2017). Emotional mapping in local neighbourhood planning: case study of Příbram, Czech Republic. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 6(1), 1-22, DOI: 10.4018/IJEPR.2017010101
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2017
Autoři: