Skip to main content

Ekotony v krajině – ekotony v GIS

Pechanec, V., Kilianová, H.(2007): Ekotony v krajině – ekotony v GIS .In. Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha, Česká společnost pro krajinou ekologii., 114-120s.80-86386-88-0 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2007
Autoři: