Ekotony v krajině – ekotony v GIS

Rok vydání
2007
Citace
Pechanec, V., Kilianová, H.(2007): Ekotony v krajině – ekotony v GIS .In. Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha, Česká společnost pro krajinou ekologii., 114-120s.80-86386-88-0