Skip to main content

E-learning Portal Functionality Assesment with the use of Eye-tracking Experiment

Popelka, S., Vavra, A., Pechanec, V., Netek, R.(2014): E-learning Portal Functionality Assesment with the use of Eye-tracking Experiment .Proceedings of the 9th International Conference on e-Learning ACPI, 278s.978-1-909507-84-5 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: