Skip to main content

Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy II.

Cudlín, P., Pechanec, V., Matějka, K.(2001): Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy II. .In: Patera, A., Váška, J, Jakubíková, A., eds. (2001): Sborník příspěvků z workshopu 2001 ke grantovému projektu GA ČR „Extrémní hydrologické jevy v povodích“ reg. č. 103/99/1470 Praha, Cicero Ostrava 2001, 217-222s.80-01-02445-8 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2001
Autoři: