Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy II.

Rok vydání
2001
Citace
Cudlín, P., Pechanec, V., Matějka, K.(2001): Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy II. .In: Patera, A., Váška, J, Jakubíková, A., eds. (2001): Sborník příspěvků z workshopu 2001 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích" reg. č. 103/99/1470 Praha, Cicero Ostrava 2001, 217-222s.80-01-02445-8