Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy

Rok vydání
2000
Citace
Cudlín, P., Šerá, B., Pechanec, V.(2000): Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy .In: Patera, A., Váška, J, Jakubíková, A., eds. (2000): Sborník příspěvků z workshopu 2000 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích" reg. č. 103/99/1470 Praha, Cicero Ostrava 2000, 273-279s.80-01-02318-4