Skip to main content

Debluring of Photographic Images

Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2006): Debluring of Photographic Images .Proceedings of the 5-th International Conference APLIMAT Bratislava, 55-61s.80-967305-5-X 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: