Skip to main content

Database modelling in Cartography for the Atlas of Election

Dobesova, Z.(2012): Database modelling in Cartography for the “Atlas of Election” .Geodesy and Cartography 38(1) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group,, 20-26s.ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009, DOI:10.3846/20296991.2012 (online) 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: