Skip to main content

Comparison of fuzzy AHP algorithms for land suitability assessment

Caha, J., Burian, J. (2018): Comparison of fuzzy AHP algorithms for land suitability assessment. In: Igor, I. (ed): Proceedings Dynamics in GIscience. Symposium GIS Ostrava 2017, Ostrava, Czech Republic, Springer, 11 s.
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2018
Autoři: