Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis mellifera) in Austria and Czechia

Vydavatelství:
Elsevier
Rok vydání
2019
ISBN:
0167-8809
Počet stran:
9
Citace
Brodschneider, R., Brus, J., Danihlik, J. Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis mellifera) in Austria and Czechia, Agriculture Ecosystems & Environment 274:24-32, DOI: 10.1016/j.agee.2019.01.002

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise