Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti

Rok vydání
2012
Citace
Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H.(2012): Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti .In. Drobilová, L. (ed): Venkovská krajina 2012. Sborník z mezinárodní mezioborové konference. Univerzita Palackého v Olomouci., 127-133s.ISBN: 978-80-244-3098-0 

Autoři:

Kategorie

Ostatní