Skip to main content

Biodiverzita Bílých Karpat v GIS

Pechanec, V.(2009): Biodiverzita Bílých Karpat v GIS .in. Dreslerová J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané v Hostětíně. Praha, Česká společnost pro krajinnou ekologii, 178-184s.978-80-87154-65-6 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2009
Autoři: