Biodiverzita Bílých Karpat v GIS

Rok vydání
2009
Citace
Pechanec, V.(2009): Biodiverzita Bílých Karpat v GIS .in. Dreslerová J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané v Hostětíně. Praha, Česká společnost pro krajinnou ekologii, 178-184s.978-80-87154-65-6