Skip to main content

Biodiverzita Bílých Karpat – analýza údajů za podpory GIS

Pechanec, V., Jongepier, J.W., Jongepierová J.,(2008): Biodiverzita Bílých Karpat – analýza údajů za podpory GIS .Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 136-142s.ISBN: 978-80-89325-05-4 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: