Biodiverzita Bílých Karpat – analýza údajů za podpory GIS

Rok vydání
2008
ISBN:
ISBN: 978-80-89325-05-4
Citace
Pechanec, V., Jongepier, J.W., Jongepierová J.,(2008): Biodiverzita Bílých Karpat – analýza údajů za podpory GIS .Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 136-142s.ISBN: 978-80-89325-05-4