Skip to main content

Biodiversity as an ecosystem service: A case study from the Olomouc Archdiocese area

Pechanec, V., Cudlín, P., Štěrbová, L., Machar, I. Biodiversity as an ecosystem service: A case study from the Olomouc Archdiocese area (Czech Republic) In: SGEM 2016. Ecology, economics, education and legislation. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 113-118. ISBN 978-619-7105-65-0
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2016
Autoři: