Skip to main content

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

Pechanec, V., Kilianová, H. Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy. In: Nejen fyzická geografie ve studiu kulturní krajiny. Fyzickogeografický sborník 13. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 18-24. ISBN 978-80-210-8065-2
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2015
Autoři: