Skip to main content

Automatic data classification based on the triangular graph for thematic maps

Dobesova, Z.(2015): Automatic data classification based on the triangular graph for thematic maps .Geodesy and Cartography 41 (1) Taylor & Fracis, 1-8s.ISSN 2029-6991, doi: 10.3846/20296991.2015.1024457 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2015
Autoři: