Skip to main content

Assessments of Biodiversity and Habitat Services in Cities – Exemplified by Dresden (Germany) and Liberec (Czech Republic)

Bastian, O., Cudlín, P., Pechanec, V., Brzoska, P., Štěrbová, L., Včeláková, R., Purkyt, J., Grunewald, K. Assessments of Biodiversity and Habitat Services in Cities – Exemplified by Dresden (Germany) and Liberec (Czech Republic). Ekologia Bratislava. 2020, 39(2): 174-189.
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2020
Autoři: