Skip to main content

Assessment and Spatial Distribution of Urban Ecosystem Functions Applied in Two Czech Cities

Včeláková, R.; Prokopová, M.; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, O.; Alhuseen, A.M.A.; Purkyt, J.; Cudlín, P. Assessment and Spatial Distribution of Urban Ecosystem Functions Applied in Two Czech Cities. Appl. Sci. 2023, 13, 5759. https://doi.org/10.3390/app13095759
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2023
Autoři: