Skip to main content

Assessing Habitat Vulnerability and Loss of Naturalness: Applying the GLOBIO3 Model in the Czech Republic

Pechanec, V.; Cudlín, O.; Zapletal, M.; Purkyt, J.; Štěrbová, L.; Chobot, K.; Tangwa, E.; Včeláková, R.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Assessing Habitat Vulnerability and Loss of Naturalness: Applying the GLOBIO3 Model in the Czech Republic. Sustainability 2021, 13, 5355. https://doi.org/10.3390/su13105355
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2021
Autoři: