Aspekty tvorby e-learningových kurzů na příkladu portálu e-klima.

Rok vydání
2009
Citace
Vávra, A., Pechanec, V., Voženílek, V., Němcová, Z., Šeflová, J. (2009): Aspekty tvorby e-learningových kurzů na příkladu portálu e-klima. .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 5. Universita Palackého v Olomouci, 122-142s.s.ISSN 1213-7499