Asistovaná kartografie: vize nebo realita?

Rok vydání
2010
Citace
BRUS, J., KAŇOK, J., DOBEŠOVÁ, Z.(2010): Asistovaná kartografie: vize nebo realita? . In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, 875s.978-80-7368-903-2 

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Assoc. prof. Zdena DOBESOVA
Associate professor

Kategorie

Článek ve sborníku z konference