Skip to main content

Application of geoecological concept of the alluvial landscape in the creation of nature reserve (case study from CR)

Machar, I., Pechanec, V.(2011): Application of geoecological concept of the alluvial landscape in the creation of nature reserve (case study from CR) .Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Volume 59, Issue 3, 2011, 123-135s.ISSN: 1211-8516 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2011
Autoři: