Analýza vývoje krajinné struktury na území CHKO Litovelské Pomoraví.

Rok vydání
2007
Citace
Pechanec, V., Borek, J., Kilianová, H. (2007): Analýza vývoje krajinné struktury na území CHKO Litovelské Pomoraví. .In. Čechurová M. (ed): Miscellanea Geographica 13 . Západočeská univerzita v Plzni. 2007 , 143-148s.978-80-7043-658-5