Skip to main content

Analysis of fragmentation of selected steppe sites in the pannonian region of the Czech republic

Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H., Machar, I.(2013): Analysis of fragmentation of selected steppe sites in the pannonian region of the Czech republic .Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume LXI, Number 3 Brno, Mendelova univerzita., 11s.ISSN: 1211-8516 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: