Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking

Rok vydání
2013
Citace
Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X 

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Jitka Doležalová
Doktorand (interní)

Kategorie

Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB