Skip to main content

Accessibility zones of the university according to students’ transportation preferences

Voženílek, V., Burian, J. (2016): Accessibility zones of the university according to students’ transportation preferences, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol III, pp. 19-26, doi:10.5593/sgem2016B23
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2016
Autoři: