Skip to main content

Statistické inference nad daty ze senzorů a senzorových sítí – předzpracování, modelování, verifikac

22. 10. 2013
—  22. 10. 2014
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    IGA
Zapojení pracovníci:

Stručná charakteristika projektu Předkládaný studentský projekt je zaměřen na moderní téma environmentálního modelování nad daty pořízenými ze senzorů a senzorových sítí za využití metod vícerozměrné statistické analýzy, regresní analýzy, fuzzy teorie, metod cloud-computingu a prostorové vizualizace.