Skip to main content

Okno do praxe 2024

4.4.2024

Hledáte svou cestu v budoucí kariéře? Navštivte veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe, který pro vás pořádá Přírodovědecká fakulta a Kariérní centrum UP!

9. dubna 2024
10:00 – 15:00
Přírodovědecká fakulta

Seznamte se s potenciálními zaměstnavateli a získejte výhody, které vám otevřou dveře na trhu práce. Mezi vystavovateli je hned několik IT i GIS firem

Navíc si můžete poslechnout zajímavé přednášky od odborníků:

Novinky v zákoníku práce 2024
Jak zvýšit svoji soustředěnost a odolat zahlcenosti
Nové trendy ve formách práce

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost. Podrobný program a seznam firem naleznete na https://oknodopraxe.upol.cz/

Are you seeking your path in your future career? Visit the job opportunities fair „Window to Practice“, organized for you by the Faculty of Science and the Career Center UP!

April 9, 2024
10:00 – 15:00
Faculty of Science, UP

Meet potential employers and gain advantages that will open doors for you in the job market. Among the exhibitors are several IT and GIS companies.

Additionally, you can listen to interesting lectures from experts:

Updates in the Labor Code 2024
How to increase your focus and resist overwhelm
New trends in work formats

Don’t miss this unique opportunity. Detailed program and list of companies can be found at https://oknodopraxe.upol.cz/