Skip to main content

GISáček 2024

9.4.2024

GISáček – hlaste se na tradiční studentskou konferenci v oblasti geoinformatiky!

Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava zve na tradiční studentskou konferenci GISáček, která je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací v oblasti geoinformatiky.

️ Kdy: 15.5.2024
Kde: VŠB-TUO, Ostrava, Poruba, 17.listopadu 2172/15 (Universitní Aula, místnost UA178 (Rektorský salónek)
Abstrakty můžete posílat do 29.4.2024

Podrobnější informace i motivační seznam výher naleznete na stránkách soutěže https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/o-katedre/udalosti/gisacek/GISacek2024/

GISáček – Apply for the traditional student conference in geoinformatics!

The Department of Geoinformatics at VŠB-TU Ostrava invites you to the traditional student conference GISáček, which is intended for students of higher education institutions. Here, students can present the results of their professional student work in geoinformatics.

️ When: May 15, 2024
Where: VŠB-TUO, Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15 (University Aula, room UA178 – Rector’s Salon)
Abstracts can be submitted until April 29, 2024

For more detailed information and a motivational list of prizes, please visit the competition’s website at https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/o-katedre/udalosti/gisacek/GISacek2024/