Ing. Jaroslava Mrázová

Ing. Jaroslava Mrázová

Sekretářka

+420 585 634 516
jaroslava.mrazova@upol.cz
kancelář č. 2.12

Výzkumná činnost

Doba řešení Název Zdroj financování
2010 - 2012 Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy 1F84B/019/120 Detail
2007 - 2010 E-klima VaV MŽP SPII/4h6/35/07 Detail

Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Odborná kniha/kapitola ve světovém jazyce
Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce
2011 Burian, J., Cahová, D., Harman, R., Marek, L., Mrázová, J., Pászto, V., Tučková, M., Tuček, P.(2011): Sborník příspěvků letní školy GEOCOMPUTATION IN GIS. Univerzita Palackého v Olomouci, 72s.ISBN: 978-80-244-2982-3 Detail
Článek v recenzovaném časopise dle světové DB
Článek ve sborníku evidovaném ve světové DB
Článek v recenzovaném časopise
Článek ve sborníku z konference
Ostatní
2009 Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M., Mrázová, J.(2009): E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí .Pešková, K. (ed.): Sborník příspěvků - Proceedings. Symposium GIS Ostrava 2009. [CD-ROM] Ostrava, Tanger, spol. s r. o, s.ISBN: 978-80-87294-00-0  Detail