Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami

Doba řešení: 2010 - 2013 | Zdroj financování: OPVK 2.2.

Projekt představuje společnou iniciativu dvou vysokých škol ČR, podílejících se na přípravě geoinformatiků s cílem inovovat stávající gramotnost svých budoucích absolventů o moderní výpočtové metody, tzv. Geocomputation a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na tuzemském trhu práce, ale i konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.
Cílem je obohacení přípravy geoinformatiků o nové moderní výpočtové metody (geocomputation) při řešení
různých prostorových úloh se zaměřením na teorie a aplikace.