Zpracování výkresů Územně analytických podkladů ORP Olomouc

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování:

Předmětem této zakázky bylo zpracování výkresů 1. aktualizace územně analytických podkladů ORP Olomouc. Výstupem zakázky byl: výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.