Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu

Doba řešení: 2018 - 2020 | Zdroj financování: TAČR