Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků

Mgr. Tereza Pohanková
Doktorand (interní)
Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2022 - 2024 | Zdroj financování: TACR – PPŽ5 - SS05010135