Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity

Doba řešení: 2003 - 2006 | Zdroj financování: VaV/620/10/03