Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích

Doba řešení: 2000 - 2003 | Zdroj financování: VaV/610/10/00