Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách

Doba řešení: 2006 - 2008 | Zdroj financování: GAČR 205/06/0965

Společný projekt katedry geoinformatiky UP a katedry fyzické geografie a geoekologie OU.