Tvorba GIS vrstev a modelování pro projekt TransAdapt

Doba řešení: 2021 - 2021 | Zdroj financování: UVGZ AV ČR, v.v.i.