Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých následků povodní

Doba řešení: 2000 - 2002 | Zdroj financování: VaV/650/2/00