Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů ...

Doba řešení: 2007 - 2011 | Zdroj financování: VaV MŽP SP/2d3/54/07

Jak vyplývá plného názvu projektu: Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému, cílem práce je vyhodnotit stav a míru poznatků o biodiverzitě BK. Syntézy budou transformovány v obecná doporučení. Nositelem projektu je ČSOP Bílé Karpaty, dalšími partnery jsou AOPK ČR a MU Brno.