Symbologie a návrh mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů obcí

Doba řešení: 2009 - 2009 | Zdroj financování: Krajský úřad Olomouckého kraje

Cílem projektu bylo vypracování znakového klíče pro údaje o území a návrhu mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů definovaných vyhláškou č.  500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  Znakový klíč byl navržen v prostředí ArcGIS 9.3.1.